गाडी खरिद प्रकरणः अन्तर परेको रकम प्रदेशसभा सञ्चित कोषमा राख्नुपर्ने
भगवती पाण्डे बुटवल, माघ २४