प्रदेश सरकार केन्द्र मातहत भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री गुरूङ
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, जेठ ७