सरकारले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा ऋण लिन्छ : प्रधानमन्त्री ‘सगरमाथाको विषयमा अनावश्यक हल्ला चल्यो’