पोखराको मध्यसहरकै बासिन्दा भन्छन्- हाम्रो धारामा हात धुने पानी आउँदैन