प्रधानमन्त्री देउवा स्कटल्याण्ड जाने
मनोज सत्याल काठमाडौं, असोज ८