तपाईँले खोजि गर्नुभएको शब्द 'अनिता कोइराला' अनुसार निम्न नतिजा प्राप्त भयो ।