जहाँ खानाको लागि पैसा तत्काल तिर्नु पर्दैन, कर्मचारीहरूको जस्तै खाता हुन्छ!