काठमाडौं भ्यू टावर : १२ तलाको नक्सा पास २९ तलाको जग
भानुभक्त/शान्ति तामाङ काठमाडौं, वैशाख ११