पानीका स्रोत मासिए, के सफा गर्नू सिथी नख: मा?'
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, असार ५