१०४ जनाले मुद्दा हालेको वसन्तपुरको त्यो घर
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, असार ४