काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गरिने
रासस काठमाडौं, भदौ ३०