‘मन्त्रीले छोड्दै छोड्नुहुन्न भन्थ्यो, सधैंका लागि उहाँसँगै गयो’
विवेक राई काठमाडौं, फागुन १९