मकालु बरुणमा भेटिएको पाइला यतिको होइन, भालुको
विवेक राई काठमाडौं, वैशाख १७