मलामी गएका व्यक्तिको डुबेर मृत्यु
नारायण खड्का दाङ, वैशाख ३०