रत्नसागर मठका महन्तलाई थुनामा राख्न आदेश
सेतोपाटी धनुषा, जेठ ११