गाउँ नै रित्तो बनाएर बाटो निर्माणमा ओलाङचुङ्गोलावासी
सेतोपाटी ताप्लेजुङ, जेठ १२