संसारकै अग्लो गाईको मूर्ति बनाइँदै, खुरमै एक करोड खर्च