‘हाम्ले बाजा नबजाउँदैमा समाजले छूत मान्छ त?’
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, असार २०