थोत्रा साइकलबाट नयाँ टेबल बनाउँदै ‘तिम्रो कवाडीवाला’
विवेक राई काठमाडौं, असार २०