पहरोमा १६ किलो सुन लुकाएर काठमाडौं आएका थिए खच्चड व्यवसायी धनकमल
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, साउन ९