पोखरा बजारका अवैध नापतौल सामाग्री नियन्त्रणमा
सेतोपाटी पोखरा, साउन २४