काठमाडौं विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङको परीक्षा दिने/लिने नै विद्यार्थी!
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, साउन २४