पाल्पाको रम्भा बन्यो निःशुल्क ल्याब सेवा शुरु गर्ने पहिलो गाउँपालिका
सेतोपाटी पाल्पा, बेझाड, भदौ २