एउटा केराको मूल्य एक करोड ४० लाख !

सिएनएन

अमेरिका, मंसिर १९