हजार वर्ष पुरानो गाउँमा सय वर्ष पुरानो मेला
रासस पोखरा, पुस २७