'सरकार, बरू राणाकालमा जस्तै हामीलाई चार भञ्ज्याङ कटाइदेऊ'
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, माघ १५