विद्यार्थीलाई एक्स्पोमा लैजान आज तुलसीपुरका विद्यालय बिदा