साइप्रसबाट आएका उनी परीक्षण गरेर ढुक्क हुन चाहन्छन्, अस्पताल भन्छ- लक्षण देखिएपछि मात्र 
विवेक राई काठमाडौ, चैत १३