बिरूवा रोप्दै थिए, माथिबाट झरेको ढुंगाले लागेर मृत्यु