नेपालमा १६ वर्ष उमेरकालाई बढी मानसिक समस्या
सेतोपाटी काठमाडौँ, असोज ६