जहाँ बास बस्न आउँछिन् मनकामना, नाच्न आउँछन् काठमाडौंका प्राचीन व्यापारी
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, कात्तिक १४