घरघरै घुमेर गाउन थाले 'स्टार' गाइने दिलु गन्धर्व
गिरीश गिरी काठमाडौं, मंसिर १२