हातहातै मोबाइल भएर के गर्नु, गाउँलेले कटवालको भाका मात्र बुझ्छन्!
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, मंसिर १४