वैशाखी टेकेर अस्पतालमा खटिएका अहेव
नारायण खड्का दाङ, वैशाख २२