रूखमाथि बनेको घरमा सर्वसाधारणलाई प्रतिबन्ध
सेतोपाटी दमौली, असार ८