घोराही उपमहानगर प्रमुखको गाडी प्रहरीको नियन्त्रणमा