पारि संक्रान्ति मेला, वारि नेपथ्यको संगीत
चेतना गुरागाईं नारायणघाट, माघ २