मजदूरको ज्याला १०० रुपैयाँ बढ्यो : न्यूनतम ९०० रुपैयाँ पाउने
प्रकाश अधिकारी कर्णाली, साउन २२