नयाँ साईकल उपहार पाउँदाको खुसी ...
नारायण खड्का दाङ, पुस २७