दाङका डेंगी र कोरोना संक्रमितलाई असजिलो भएपछि बुटवल ‘रिफर’
नारायण खड्का दाङ, जेठ २०