एक्सन सिनेमा 'सरौतो' घोषणा, सुमी र सन्नी एक्सन जोडी बन्दै
सेतोपाटी कला काठमाडौं, माघ २१