'हजार जुनीसम्म' ले रिलिज गर्यो पूर्वेली भाकामा 'एमजी रोडैमा'
सेतोपाटी कला काठमाडौं, वैशाख १०