आधुनिक राधा बन्दा 'साईनो'को गीतमा यस्तो बनिन् नीता
सेतोपाटी कला काठमाडौं, साउन ८