शिवहरीले बनाउने भए 'लक्का जवान': आफै निर्देशक, आफै मूख्य कलाकार
सेतोपाटी काठमाडौं, साउन १६