बन्ने भो ‘षट्कोण’, कर्मा र भोला मूख्य भूमिकामा
सेतोपाटी कला काठमाडौं, साउन २०