‘च च हुई’ को पोस्टर सार्वजनिक, यस्तो देखिए आर्यन
सेतोपाटी कला काठमाडौं, भदौ १