‘रातो टिका निधारमा’ले खुवायो दर
सेतोपाटी कला काठमाडौं, भदौ १५