सुरू भयो खगेन्द्रको ‘पानीफोटो’
एजेन्सी काठमाडौं, भदौ १५