आशिषको 'पानी बादलु' सार्वजनिक
सेतोपाटी कला काठमाडौं, कात्तिक ५