'कन्दरा' ब्याण्डको कन्सर्टको व्यवस्थापन 'नेपग्याज्म'ले गर्ने

सेतोपाटी कला

काठमाडौं, असार ८